Vrienden zijn onmisbaar!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en de nieuwste ontwikkelingen vann nhet Landbouwmuseum?
Wordt dan vriend van het Frysk Lanbou Museum. 

Vrienden van het Frysk Lânbou Museum, verenigd in een stichting, beseffen de waardevolle rol van het Frysk Lânbou Museum voor het behoud van het fries cultureel erfgoed.

Onze doelstelling is om de stichting heeft ten doel het financieel en anderszins steunen van de 
Stichting Fries Landbouwmuseum.

De hoofdlijnen van ons beleid zijn dat Vrienden de ambassadeurs van het museum zijn en daarmee een belangrijk draagvlak vormen voor het museum zoals moreel als financieel.
De stichting ondersteunt het museum d.m.v. bijdragen aan aankopen, tentoonstellingen en publiciteitsactiviteiten.

Ook is de vriendenclub van het Frysk Lanbou Museum op zoek naar sponsors. 

U wordt vriend vanaf €  20,00 per jaar

U kunt zich aanmedlen via de mail: info@frieslandbouwmuseum.nl

U ontvangt:

  • Jaarkaart voor het museum
  • 2 x per jaar de nieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor activiteiten, exposities en publicaties
  •     10 % korting in de museumwinkel 

BESTUUR

G. Kooistra (vz)
G. van Drooge (penn.)
M. Molema (secr.)
R. van der Wal (lid)
S. van der Zwaag (lid)

Beloningsbeleid: De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.

  • ACTIVITEITENde activiteiten in 2016 betroffen het verwerven van geldelijke middelen t.b.v. van het museum, het werven van nieuwe ledenhet zoeken van sponsoren het uitgeven (2x per jaar) van een ledenblad': 'Mededelingen en Berichten'

ons jaarverslag 2016 kunt u vinden via

http://www.frysklanboumuseum.nl/het-museum/vrienden-van-het-museum